Sunday, July 27, 2008

سبزیجات با سس می خورم

Wednesday, July 16, 2008

خسته نباشید

Friday, July 11, 2008

هیچ جای دنیا این طوری نیست که شما می گین

Wednesday, July 9, 2008

آستینهاتو بزن بالا دو دور تو همین پارک پیاده روی کنیم بعد می ریم خرید

Monday, July 7, 2008

با لباس پوشیدنش مشکلی ندارم. هر طور که می خواد می پوشه. کاملا مد روز اما تنگ و باز و با رنگ های تند نمی پوشه. خودش این طور می خواد. من هم همینو می گم

Thursday, June 26, 2008

بچه شدی؟ من اگه همرام نباشه پامو تو رستوران نمی ذارم. می فهمی که؟

Tuesday, June 24, 2008

من که انتظاری نداشتم. اما یه شاخه گل که می تونست بخره؟